Afdelinger vesterport.dk

Kontoret har åbent

 

Mandag 9:00 til 17:00

Tirsdag - Torsdag 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 12:00

Der er altid tid til en snak

Abildgårdsvej 35 - 9900  Frederikshavn

Du kan naturligvis også ringe til os på tlf. 9842 6111 eller mail info@vesterport.dk

 

 

Din vicevært

Du skal kontakte din egen vicevært, hvis du har behov for, at der skal afhjælpes driftsproblemer i din bolig. 

Viceværten sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for kontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger og lejemålets forbrug af B-ordning.

Kontakt viceværten - helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45. 

Find kontaktoplysningerne i menuen til venstre eller scroll ned.

Lerstien

Information

Lerstien er Vesterports nyeste byggeri.

De 20 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin udformning lægger sig umiddelbart op af det eksisterende byggeri i området, og derved fuldender de oprindelige planer for områdets boligudvikling.

Med sin smukke arkitektur og fantastiske udsigt er der skabt et nyt og attraktivt boligområde.

Byggeriet er 1. etape i et projekt på ialt ca. 80 familieboliger. De 20 boliger er opført som 10 dobbelthuse. Der er tale om boliger i 2 plan.

 

Byggeriet er 2020-byggeri, hvilket betyder at boligerne er opført efter skærpede krav til isolering og energiforbrug.

 

Boligerne opvarmes af varmepumper, der delvist drives af solceller. Udgiften til opvarmning er derfor væsentligt lavere end traditionelt byggeri.

 

Den enkelte bolig er udformet med fokus på gode lysindfald, og en optilmal planløsning. Samtidig er der lagt vægt på at skabe rammer for gode naborelationer og et aktivt socialt liv.

 • 1,44 MB
  Brochure Lerstien.pdf

Afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsesformand
Helle Bach Nielsen
Lerstien 19A
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Dorthe Hansen Birkmose
Lerstien 17A
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Elin Jakobsen
Lerstien 17B

Afdelingsbestyrelsesmøder

 • 400,07 KB
  2019 1001 - Indkaldelse 1. oktober 2019.pdf
 • 77,53 KB
  2019 1001 - Referat 1. oktober 2019.pdf
 • 108,00 KB
  2020 0204 - Indkaldelse 4. februar 2020.pdf
 • 117,21 KB
  2020 0204 - Referat 4. februar 2020.pdf
 • 85,84 KB
  2020 0923 - Indkaldelse 23. september 2020.pdf
 • 64,29 KB
  2020 0923 - Referat 23. september 2020.pdf
 • 94,67 KB
  2020 1020 - Indkaldelse 20. oktober 2020.pdf
 • 89,37 KB
  2021 0921 - Indkaldelse 21. september 2021.pdf
 • 87,64 KB
  2022 0825 - Indkaldelse 25. august 2022.pdf
 • 64,01 KB
  2022 0825 - Referat 25. august 2022.pdf
 • 91,42 KB
  2023 0224 - Indkaldelse 24. februar 2023.pdf
 • 65,78 KB
  2023 0705 - Referat 5. juli 2023.pdf
 • 60,46 KB
  2023 0829 - Referat 29. august 2023.pdf
 • 65,36 KB
  2023 1107 - Referat 7. november 2023.pdf
 • 60,29 KB
  2024 0223 - Referat 23. februar 2024.pdf
 

Afdelingsmøder

Beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres ejendom og på Vesterport's administration og serviceydelser.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet
Beboerdemokratiet i afdelingen er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med afdelingens inspektør og Vesterport's administration.

I beboerbladet kan du se afdelingsbestyrelsen.

Beboerne træffer selv beslutning om blandt andet: 

 • hvilke vedligeholdelses, - forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
 • indretning af legepladser og brug af fælles arealer
 • tilskud til beboeraktivitet og beboerklubber samt til afdelingens udgifter
 • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice
 • rammerne for beboernes råderet og godtgørelse udover lovens minimumsregler
 • budget, huslejestørrelse og vaskeripriser


Afhængig af afdelingens demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning eller træffes af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog træffes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid vedtages på et afdelingsmøde.

I nogle afdelinger har man valgt at ligge beslutninger og ansvar for særlig områder ud til de grupper af beboere, som direkte er berørt af beslutningerne, f.eks. beboerklub, miljøråd, opgangsråd, legepladsudvalg.

 • 14,57 KB
  2019 - Afdelingsmøde flyttet.pdf
 • 218,53 KB
  2019 - Forslag.pdf
 • 22,43 KB
  2019 - Indkaldelse.pdf
 • 72,89 KB
  2019 - Referat.pdf
 • 621,59 KB
  2020 - Forslag.pdf
 • 23,19 KB
  2020 - Indkaldelse.pdf
 • 156,73 KB
  2020 - Referat.pdf
 • 618,38 KB
  2021 - Forslag.pdf
 • 34,92 KB
  2021 - Indkaldelse.pdf
 • 83,71 KB
  2021 - Referat.pdf
 • 625,42 KB
  2022 - Forslag.pdf
 • 34,63 KB
  2022 - Indkaldelse ekstraordinært afdelingsmøde.pdf
 • 37,66 KB
  2022 - Indkaldelse.pdf
 • 46,00 KB
  2022 - Referat ekstraordinært afdelingsmøde.pdf
 • 81,95 KB
  2022 - Referat.pdf
 • 148,64 KB
  2023 - Forslag.pdf
 • 37,78 KB
  2023 - Indkaldelse.pdf
 • 133,60 KB
  2023 - Referat.pdf

Bruger vejledning

Bruger vejledning bliver udleveret i mappeform ved indflytning. Har du brug for yderligere vejledning kontakt viceværten.

Din vicevært

Lokalinspektør
Per Hansen
Søparken 1-7
Engparken
Lerstien
Ingeborgvej
Mejeri vej

Energimærkning

 • 476,61 KB
  Lerstien_11A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 506,89 KB
  Lerstien_12A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 445,67 KB
  Lerstien_13A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 511,99 KB
  Lerstien_14A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 453,24 KB
  Lerstien_15A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 542,94 KB
  Lerstien_16A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 459,14 KB
  Lerstien_17A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 456,07 KB
  Lerstien_19A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 496,17 KB
  Lerstien_7A_9900_Frederikshavn.pdf
 • 480,53 KB
  Lerstien_9A_9900_Frederikshavn.pdf

Hver bolig vil få et energi mærke.

Vil blive løbende lagt ind.

Husdyr

Det er tilladt at holde et husdyr - 1 hund eller 1 kat i boligen. Boligtageren har ansvaret for at husdyret ikke generer de øvrige beboere og skal sørge for, at hunden føres i bånd og rengør, hvis der sker "uheld"

Husorden

 

Vedtagelse af husorden
Beboerne beslutter selv husordenen i afdeling ved et afdelingsmøde eller urafstemning. Formålet med husordenen er at beskrive de hensyn, man nødvendigvis må tage til sine naboer, når man bor så tæt sammen.
I husordenen er der tillige taget stilling til, om vi må holde hund eller kat i boligerne.
I husordenen kan der ikke stilles krav til den enkelte beboers opførsel, udover hvad der almindeligvis betragtes som rimelig adfærd, og den enkelte beboer kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i huslejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet.

 • 202,03 KB
  Husorden.pdf

Råderetten

I dag har alle beboere råderet over deres lejlighed - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Der skal søges tilladelse hos Vesterport's administration. Spør din lokalinsktør hvis du er i tvivl.

 

Boligselskaberne Landsforening brochurer om råderetten.

No configuration for [ktp:ifs].

Solcelle anlæg

Der er solcelle anlæg til hver bolig på Lerstien.

El produktionen bruges kun til elforbrug i boligen.

Vagtordning

Døgnvagtordning

Udenfor normal arbejdstid - kan du kontakte vores vagtordning (Vicevært).

DØGNVAGT ORDNING
Der er døgnvagtordning som gælder for alle afdelinger i Boligforeningen Vesterport, og vagtordningen skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved driftsforstyrrelser eller skader på beboeres inventar, samt bygninger.


VAGTENS TLF.NR. ER  2788 6848


Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Hermed menes f.eks.
1.      Sprængte vandrør, eller voldsomt utætte rør - IKKE dryppende vandhaner.
2.      Ingen strøm i boligen, husk at skifte sikringer samt kontrol af relæ inden opkald.
3.      Vinduer samt yderdøre som ikke kan lukkes.
4.      Stoppet toilet.
5.      Svigt i elevatorer.
6.      Svigt i kaldeanlæg, samt ABA anlæg (kun gældende for plejeboliger)
7.      Svigt i vand- og varmeforsyningen
Ved misbrug eller unødigt udkald vil den pågældende beboer blive faktureret omkostninger til udkaldet.
Vagten består af 5 til 6 personer, som på skift har vagten,

Vedligeholdelsesreglement

Der er B-ordning i afdelingen.

Vedligeholdelsesreglementet er gældende pr. 15. april 2004. Der er beskrevet alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkring liggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

 • 203,02 KB
  Vedligeholdelsesreglement A-ordning.pdf
 • 79,24 KB
  Vedligeholdelsesreglement B-ordning.pdf

Galleri