Spørgsmål og Svar vesterport.dk

Sådan søger du en bolig

Kan jeg ansøge uden at være medlem ?

Nej - du kan kun søge om en bolig, hvis du er medlem af Vesterport. Du kan blive medlem via vores hjemmeside, eller kontakt Vesterport's administration.
Det koster 300 kr. at blive medlem. Hertil kommer et ventelistegebyr på 100 kr. årligt.

Når du er medlem og har betalt, modtager du en kode til hjemmesiden. Herefter kan du logge dig ind på Vesterport's hjemmeside og søge de boliger, du ønsker.

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Du bliver medlem ved at ansøge om medlemskab på hjemmesiden - det anbefaler vi dig - KLIK HER.
Du er også velkommen til at besøge os i vores åbningstid, eller skrive til os på info@vesterport.dk.

 

Jeg er medlem

Er du allerede medlem, men mangler at betale opnoteringsgebyr på 100 kr. Kan du indbetale de 100 kr. til reg. 3201 kontonr. 6720099 eller MobilePay 186980 - du bedes venligst notere dit medlemsnummer, ellers kan vi ikke registrere din betaling. Kontakt Vesterport's administration hvis du har glemt dit medlemsnr. 

Når vi har registreret betalingen, vil du få tilsendt en bekræftelse på opnotering.

På bekræftelsen får du oplyst medlemsnr., pinkode og hvilke boliger du er opskrevet til. 


Ledige boliger bliver tildelt efter ventelisten. Ved tilbud på bolig bliver der sendt brev eller mail og en sms til dig.

 

 

Hvordan søger jeg bolig?

På vores hjemmeside logger du dig ind med dit brugernavn og din kode. Så får du adgang til din side, og herfra kan du søge de boliger, der passer til dig.

Om at bo i Vesterport

Hvor godt er boligen istandsat?

Alle boliger i Vesterport er med B-ordning. (Dog ikke plejeboliger visiteret af Frederikshavn Kommune - de har A-ordning) 
Alle boliger synes ved fraflytning og misligholdelse udbedres i de første 14 dage i ny lejers bo-periode.

Hvordan vedligeholder du boligen?

Alle boliger med en B-ordning har en vedligeholdelseskonto - hvor saldoen kan være fra 0 kr. og til ca. 25.000 kr.
Beløbet kan bruges til indvendig vedligeholdelse. Se nærmere regler for hvilken vedligeholdelse saldoen dækker.

Beboerdemokratiet er et kendetegn for Vesterport. Alle afdelinger har en valgt afdelingsbestyrelse som varetager afdelingens interesser. Der er dagsorden og referater af møderne i afdelingsbestyrelsen under afdelingerne. Du kan også engagere dig og blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen eller repræsentantskabet.

Hvad gør jeg, når der er noget galt i min bolig?

Du skal kontakte din vicevært - viceværten kommer forbi og sørger for at tingene igen fungerer. Hvis viceværten ikke kan udføre arbejdet, bestiller han en håndværker til at komme og foretage reparationen. Hvis du har oplyst et mobil nummer, får du en sms, når arbejdet er bestilt. Håndværkerne har 14 dage til at udføre reparationen. 

Hvad er en husorden?

Husordenen er afdelingens ordensreglement. Ved indflytning skriver du under på, at du har fået udleveret afdelingens husorden. Husordenen skal følges af beboerne i boligen, samt af de gæster som kommer på besøg. Hvis husordenen ikke overholdes kan der klages skriftligt til adminstrationen. Ved flere klager kan boligen opsiges. 

Din kommende bolig

Kan jeg se boligen før jeg siger ja eller nej?

Vi anbefaler, at du ser boligen inden du siger ja. Når du får en bolig tilbudt, skal du logge dig  på hjemmesiden. Ved  boligtilbuddet trykker du ja for at vise din interesse, eller du kan kontakte administrationen. Administrationen skriver tilbage, når du er nummer et til boligen.

 

Hvilken antenneforhold er der?
Alle boliger er tilsluttet fibernet ved STOFA, og internet og tv pakker bestilles ved at kontakte STOFA på tlf. 7015 0060.
Afdeling 10, Gårdbovænget er tilsluttet Ålbæk Antenneforening.

 

Hvad skal jeg vide, når jeg flytter ind?

Når du flytter ind i en af vores boliger, foretager vi et indflytningssyn senest 14 dage efter din overtagelse af lejemålet. Her gennemgår du lejemålet sammen med vores inspektør eller vicevært og udfylder en indflytningsrapport. Du vil få en sms dagen før indflytningssynet.
Du får en fejl- og mangelliste ved underskrivelsen af din kontrakt. Den skal du aflevere senest 14 dage efter din overtagelse af boligen (evt. ved synet).
Viceværten / inspektøren vil vurdere, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning.
De væsentligste fejl og mangler vil blive udbedret hurtigst muligt.
Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået før din overtagelse af boligen.

Aflæsning af el
Når du flytter ind i én af vores boliger, skriver du ved lejekontraktens indgåelse under på, at Vesterport tilmelder dig til el hos Forsyningen Frederikshavn. Du kan efter indflytningen, til hver en tid, skifte elselskab - idet der er frit el valg i Danmark.

El-målerne til boligerne er blevet udskiftet til automatiske aflæsninger. Følg forbruget på Min forsyning.
Enkelte afdelingerne har solcelleanlæg og leverer strøm til din bolig.

Vesterport anbefaler du aflæser din elmåler hver måned, gerne oftere - på den måde vil du opdage, hvis der opstår fejl på din måler.

Aflæsning af varme
Ved indflytning sørger Vesterport for, at der bliver aflæst varmemålere, gældende fra indflytningsdatoen.
I de fleste afdelinger, er der adgang til at følge forbruget via internettet. Du får et login til Metrius ved indflytning. Følgende afdelinger er på Metrius: Det gamle Vesterport, Mølleparken, Fælledbo, Engparken, Havnefronten, Grundvigs Have og Ingeborgvej.

Vesterport anbefaler du aflæser din varmemåler hver måned, gerne oftere - på den måde vil du opdage, hvis der opstår fejl på din måler.

Aflæsning af vand
Ved indflytning sørger Vesterport for, at der bliver aflæst vandmålere, gældende fra indflytningsdatoen. I flere afdelinger er der adgang til at følge forbruget via internettet. Du får et login til Metrius ved indflytning.
Vesterport anbefaler du aflæser din vandmåler hver måned, gerne oftere - på den måde vil du opdage, hvis der opstår fejl på din måler.

Indboforsikring

Vi anbefaler dig at tegne en indboforsikring. Afdelingerne hvor der er tilladt husdyr skal man have en dyreforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Kan jeg overdrage min bolig?

Du skal altid kontakte os, hvis du ønsker at overdrage din bolig. Bliver du skilt vælger du og din samlever selv, hvem der skal fortsætte lejemålet. Det forudsætter dog, at I har haft fælles folkeregisteradresse de sidste 2 år samt andre regler. Kontakt os ved overtagelse af lejemålet.

I tilfælde af dødsfald fortsætter din ægtefælle eller papirløse samlever (igennem mindst to år) som lejer.

 

Jeg skal flytte

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Du kan opsige din bolig elektronisk og underskrive med dit NemId, også hvis du har et dødsbo du skal opsige. Find rubrikken Information under Menu, derefter Flytning / opsigelse - klik på det link du skal bruge. Har du ikke NemId, kan du udskrive en opsigelsesblanket, udfylde den og send den til os via post eller mail. 
Vi skal altid have din opsigelse inden den 1. i måneden, og du har 3 måneders opsigelse.
Når vi har modtaget opsigelsen fremsendes en beskræftelse på opsigelsen med et tidspunkt på et fraflytningssyn.

I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig til evt. ny lejer efter nærmere aftale.

Skal jeg opsige mit tv og Internet?
Du skal selv opsige dit TV og internet ved din udbyder ved fraflytning 

El leverandør til din bolig?
Du skal selv opsige el-leverancen til dit valgte el-firma. Dette må Vesterport IKKE gøre ifgl. lovgivningen.

Hvordan får jeg en flytteregning?
Du får din endelige flytteopgørelse hurtigst muligt, efter du er frigjort fra lejemålet, og når vi har modtaget alle håndværkerregninger. Det kan variere, men der vil normalt gå omkring 4-6 uger efter du er frigjort fra lejemålet. Dit tilgodehavende beløb vil blive overført til din NEM konto eller en konto, som du har oplyst ved opsigelsen.

Når du bor i boligen

Vi har samlet nogle praktiske informationer, som du kan få brug for, når du bor i
Vesterport. Informationerne er generelle oplysninger om alle afdelingerne.

Dagrenovation

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal i poser, der tilbindes. Mange af afdelingerne omdeler affaldsposer - således at der er en ny pose dagligt.

Dagrenovation kommes i molokken eller affaldscontaineren.
Er der ikke plads, skal du kontakte viceværten. Du må ikke sætte affald ved siden af molokken / containeren.


Glas, flasker, papir/pap og  batterier.
Glas og flasker skal kommes i molokken til glas.

Batterier kommes i de gule batteritønder. En del af afdeligerne har placeret batteritønder i vaskerierne eller ved siden af molokken.

Papir og pap kommes i papirmolokken.

 

"Din vicevært"

Alle boliger har tilknyttet en bestemt vicevært. Vi udleverer brochuren "Din vicevært" til nye beboere. 

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.
Viceværten står for beboerkontakten i området og tager sig af fremvisning af boliger, forsyn, indflytnings- og fraflytningssyn og lejemålets forbrug af B-ordning.
 
Har du driftsproblem med din bolig, så kontakt viceværten – helst på hverdage mellem kl. 7.00 og 8.45.

"Din vicevært" - se under din afdeling eller se listen med alle viceværter og adresser. Du kan evt. også vælge at skrive en mail til info@vesterport.dk, så vil vi sende en mail til rette vedkommende.

Forsikring til din bolig

Vesterports forsikringer
Vesterport har tegnet forsikring for brand, storm, udviddet rørskade samt anden bygningsbeskadigelse, hvilket også indbefatter den lovpligtige grundejeransvarsforsikring.
Forsikringen dækker groft sagt alle skader på bygninger og installationer.

Glas- og kummeforsikring
Skader på glas og sanitet, såsom vinduer, porcelænshåndvask og -toilet, har Vesterport ikke tegnet en særskilt forsikring på. Dette er et bevist valg, idet præmien for denne forsikring overstiger de udgifter, som Vesterport erfaringsmæssigt har til udskiftning af ødelagte vinduer m.v.
Uforskyldte skader på eksempelvis vinduer, porcelænshåndvask og -toilet i din bolig udbedres og betales naturligvis stadig af Vesterport - vi har blot af økonomiske årsager valgt at være selvforsikret.
Hvis du selv er skyld i skaden, f.eks ved at du taber noget i toilettet så det revner, er det dig selv der hæfter for skaden. Det kan derfor være en god ide selv at tegne en glas- og kummeforsikring, da denne vil dække selvforskyldte skader. 

Indboforsikring
Når du bor i lejebolig, bør du have en indboforsikring, da Vesterport ikke dækker tøj, møbler og andet indbo ved brand, vandskade og indbrud. 
Selv om du som beboer, gør alt for at undgå brand, kan du ikke være sikker på, at din nabo er ligeså forsigtig med stearinlys, frituregryden o.s.v.
Hvis der opstår en brand hos din nabo, kan røg, sod og vand fra brandslukning trække ind i din bolig og ødelægge dine ting. Erstatningen af disse ting dækkes af indboforsikringen.
Hvis skaderne i din bolig er meget alvorlige, kan der opstå behov for genhusning af dig og din familie. Genhusning, opmagasinering eller flytning dækkes af en indboforsikring.

Husk: Indbrud skal meldes til politiet og til forsikringsselskabet.

En indboforsikring dækker alle personer i din husstand, som er tilmeldt Folkeregisteret på adressen. Den dækker ofte også udeboende børn, hvis de er under 21 år og bor alene.

Hund
En hund skal være forsikret (lovpligtig hundeforsikring). Gyldig kvittering på hundeforsikring skal
forevises på forlangende af Vesterport.

Fællesvaskeri

I mange af Vesterports ejendomme er der tilknyttet et fællesvaskeri.

Der er forskellige ordensreglementer i vaskerierne. Ordensregler er opslået i vaskerierne.

Ved indflytning er der udleveret en brik til vaskeriet. Har du ikke modtaget en skal du kontakte din vicevært.

Forbruget opkræves i huslejen. I de fleste vaskerier er der mulighed for at reservere tørre- og vaskerimaskiner på nettet.
Der vil være en vejledning i din afdeling.

Haver

Til de fleste af vores række-, parcelhuse, og nogle af vores stuelejligheder, er der have til. Haverne er selvfølgelig i mange forskellige størrelser, og det er derfor også forskelligt, hvor meget arbejde der kræves for at passe dem.

Når du underskriver kontrakten på leje af en bolig med have, skriver du samtidig under på, at du har vedligeholdelsespligten af haven.

Det er dig, der bestemmer, hvordan haven skal indrettes, men haven skal passes og vedligeholdes, uanset hvordan du vælger at anlægge din have.
Råderetsregler gælder for din have - se råderetsregler.

Ukrudt skal regelmæssigt fjernes, så det ikke danner frø/og andet til géne for naboerne.
Græsset skal slås jævnligt.

Du må gerne anlægge f.eks. en fliseterrasse. Det er altid en god idé at tage en snak med din vicevært eller inspektør, når du har planer om store ændringer i haven.

Ifølge lejeloven må planter, fliser m.v. ikke fjernes ved fraflytning. 

Påbudte højder af hække må ikke ændres af hensyn til helheden.

Husdyr

Der er i hver afdeling besluttet, om beboerne må holde almindelige husdyr (kæledyr). Hvis husdyr er tilladt, må disse ikke være til géne for ejendommen eller beboerne.

Hvis der på afdelingsmødet i en afdeling bliver besluttet, at man ikke ønsker husdyrhold tilladt mere, gælder følgende regel altid:

Husdyr (kæledyr), der er anskaffet i henhold til en tilladelse, kan ikke kræves fjernet, selv om tilladelsen tilbagekaldes, så længe pågældende husdyr er i live og ikke er til géne.

Førerhunde til blinde kan anskaffes uden tilladelse. Lejeren skal orientere Vesterport herom.

I de enkelte husordener er der nævnt, hvorvidt det er tilladt at have husdyr i afdelingen.

Klage

Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, vil vi i første omgang opfordre til, at du selv tager en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med. De fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter.

Hvis jeres snak ikke hjælper, skal du henvende dig til os skriftligt.

Klage over en anden beboer, skal være skriftlig, da den om nødvendigt, skal kunne fremlægges i boligretten og/eller beboerklagenævnet.
Klagen skal være underskrevet. 

Vi anbefaler, at klagen indeholder en præcis beskrivelse, af den eller de episoder, som du mener har ført til brud på husordenen. Derudover skal der klart fremgå dato, tidspunkt og sted for denne adfærd.

Skal klagen have juridisk virkning, skal klagen underskrives af flere personer, som har oplevet eller været vidne til episoden.
Efter at administrationen har modtaget din skriftlige klage, sender vi et brev til den vedkommende beboer.

Hjælper de fremsendte klager ikke, vil Vesterport videregive sagen enten til Beboerklagenævnet eller til advokat.

Klagen vil blive fortroligt behandlet fra administrationens side, men hvis sagen ender i boligretten eller beboerklagenævnet, har den der klages over, ret til at få aktindsigt i hele sagen hos nævnet eller retten.

Hvis personen der klages over ønsker aktieindsigt, vil dette blive udleveret ifgl. persondataforordningen.

Hvis der er andet omkring din bolig eller afdeling, som du er utilfreds med, kan du altid henvende dig til din vicevært eller til administrationen.

Hvis du er utilfreds med Vesterports afgørelse i en sag, har du selv mulighed for at klage til Beboerklagenævnet ved Frederikshavn Kommune.

Kælderrum

I mange af vores etageejendomme følger der et kælderrum med lejemålet. Kælderrummene er af forskellig størrelse og derfor er deres anvendelighed også forskellig. Du skal selv vedligeholde kælderrummet.
Mange kælderrum er kun aflåste med en hængelås. Anbring derfor ikke værdigenstande i dit kælderrum. Det er din indboforsikring, der skal dække evt. tyveri fra dit kælderrum. Undersøg evt. ved dit forsikringsselskab om du er dækket.

Kælderrummet er kun til opbevaring af diverse effekter. Der må ikke indrettes beboelse i rummet.

Ønsker du at opsætte fryser eller ekstra køleskab eller i det hele taget bruge strøm til andet end belysning i dit kælderrum, skal du kontakte din vicevært.
Der skal de fleste steder betales et månedligt beløb, hvis du har tilsluttede hvidevarer eller lign. i dit kælderrum.

Musik og Støj

Du skal behandle dine naboer, som du gerne selv vil behandles.

Vis hensyn til naboerne når du bruger fjernsyn, musikanlæg, musik instrumenter o.lignende. 

Fest
Hvis du får lyst til at holde en fest i din lejlighed, er det en god idé, at du informerer naboerne om det. Det kan gøres meget nemt med en seddel i opgangen eller alternativt at smide en seddel i deres postkasser. Naboerne er på den måde varslet og kan eventuelt tage deres forholdsregler, og du kan uden problemer se din nabo i øjnene dagen efter.

Støjende maskiner
Hvis du påtænker at skulle bore et hul i væggen eller støvsuge din lejlighed, så gør det så vidt muligt i dagtimerne. Tag hensyn til de andre beboere og sørg for ikke at bruge boremaskine eller andre støjende maskiner på søn- og helligdage - og ikke efter kl. 20.00 på hverdage.

Støj i hverdagen
Vi får mange henvendelser, fordi der især i etageejendomme, kan være problemer med støj fra f.eks. over- eller underboen. Henvendelserne går ofte på barnegråd, smækken med døre, højlydt tale, larmende trin over gulvet og meget andet.

Vi forstår godt, at hvis man hører på disse lyde i mange timer om dagen, får man på et tidspunkt nok. Men vi opfordrer alligevel vores beboere, til at være lidt overbærende. Tag en snak med den der bor i den pågældende lejlighed. Der kan måske findes en løsning uden at skulle klage til boligforeningen. Måske kan overboen lægge et tæppe på gulvet eller undgå hårde sko indendørs. 
 

Klag kun over din nabo, hvis det virkeligt er nødvendigt!

Nøgler

Til Vesterport's boliger er de udlevererede nøgler de eneste nøgler til boligen.

Derfor skal man rette henvendelse til en låsesmed, hvis man låser sig ude af boligen eller taber sine nøgler. Dette er selvfølgelig for egen regning.

I mange tilfælde vil det derfor være en god idé at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.

Du skal passe godt på dine nøgler. Taber du dine nøgler og er usikker på om de er landet i forkerte hænder, kan du være nødt til at få omkodet låsen. 

Har du brug for en eller flere ekstranøgler, kan du bestille dem, ved at kontakte din vicevært.

Parkering

Det er forskelligt, hvor gode parkeringsforhold der er i Vesterports afdelinger.

Du kan læse mere om parkeringsmulighederne under din afdeling.

Parkeringspladser er indrettet til personbiler og varebiler, der tilhører beboerne. Pladserne må ikke bruges til at parkere lastvogne, trailere, campingvogne og lignende.

Enkelte afdelinger har bestemte pladser til campingvogne og trailer - se i din afdelings husorden. 

Køretøjer parkeret til ulempe for andre eller uretmæssigt parkerede køretøjer, herunder køretøjer uden nummerplader, vil vi kontakte politiet for at få fjernet.

For al parkering gælder, at du skal parkere inden for de afmærkede båse, og at indkørselsvejene skal være frie af hensyn til udrykningskøretøjer. Husk at færdselsreglerne gælder på veje og parkeringspladser i vores boligområder.

Cykler og knallerter må ikke henstilles i opgange og indgangspartier, men skal anbringes i cykelrummene og udendørs cykelstativer.

Storskrald

Storskrald er typisk møbler, jern og metal, flamingo og plast, tæpper, tøj og sko samt småt elektronikaffald.
Storskrald skal bortskaffes på genbrugspladserne.

AVØ kan, i nogle tilfælde bestilles til at afhente storskrald.

Storskraldsordningen omfatter fx møbler, inventar og andre større genstande, som du ikke selv har mulighed for at aflevere på genbrugspladsen. Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, bygningsaffald eller store mængder affald. - ring til 5163 2992. Hvis du bor i Ålbæk ring til nr. 9847 9441.

Find din nærmeste genbrugsplads.

TV-pakker

Alle Vesterport's afdeligerne er koblet på fibernet ved STOFA - pånær afdelingen i Ålbæk.

Der er frit tv-valg i Danmark. Du bestemmer derfor selv, om du vil benytte STOFA eller en anden udbyder.

Tv-pakker og internet opkræves af STOFA eller anden tv-og internet leverandør. Alle henvendelser vedr. spørgsmål til pakker, bestilling af tv og internet, ændringer, fejlmeldinger, klager m.v., ved STOFA  skal rettes direkte til kundetjenesten på tlf. 7015 0060.

 

Trappeopgange

Indgangspartiet og trappeopgangen er dit "visitkort" til din bolig.

Det er derfor vigtigt at disse præsenterer sig fra deres pæne side.

Rengøring
I etageejendommene i afdeling 1, 4, 7, 14 og 17 er trappevasken en del af huslejen. Trappevask foretages i vintermånederne hver uge og hver 14. dag i sommerperioden.
Det er Vesterport's egen rengøringsafdeling som udfører trappevasken.

Fælles forpligtigelse
Når du færdes eller opholder dig i indgangspartier eller trappeopgange er det vigtigt, at du tager hensyn til de øvrige beboere. Det gælder også i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse af de fælles arealer. Det er en fælles opgave, at trappeopgange og indgangspartier er holdt pæne og i ren stand.

Brandfare
Der må ikke ligge reklamer, aviser og andre letantændelige ting i opgangen p.g.a. brandfare.

Når du flytter ind

Når du har underskrevet kontrakten og har betalt indskud og første måneds husleje, melder der sig ofte mange spørgsmål om de praktiske ting i forbindelse med din indflytning. 

Vesterport's administration er behjælpelig med at besvare de spørgsmål, som du har.

TV Pakker

Alle Vesterport's afdeligerne er koblet på fibernet ved STOFA - pånær afdelingen i Ålbæk.

Der er frit tv-valg i Danmark. Du bestemmer derfor selv, om du vil benytte STOFA eller en anden udbyder.

Tv-pakker og internet opkræves af STOFA eller anden tv-og internet leverandør. Alle henvendelser vedr. spørgsmål til pakker, ændringer, fejlmeldinger, klager m.v., ved STOFA  skal rettes direkte til kundetjenesten på tlf. 7015 0060.


 

 

 

Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte ved Udbetaling Danmark, når du bor til leje i en bolig.


Du skal udfylde et ansøgningsskema digitalt på www.borger.dk/boligstoette
 
Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger af:
-       Indkomst og formue
-       Huslejens størrelse
-       Lejlighedens størrelse
-       Antal børn
 
Du får kun boligstøtte, hvis du ansøger om det og først fra det tidspunkt, du søger.

Boligselskabernes Landsforening har lavet en brochure omkring reglerne for boligsikring / boligydelse - du kan se brochuren her.

Du kan også læse mere om reglerne for boligsikring / boligydelse på borger.dk.

El-, vand og varme

Aflæsning af el
Når du flytter ind, tilmelder Vesterport dig til el hos Forsyningen Frederikshavn, som så aflæser din el måler ved indflytning. Ønsker du en anden leverandør, skal du selv melde til den el-leverandør du ønsker skal levere strøm til dig. Dette kan først gøres efter din indflytning i lejligheden. Al el afregnes til Forsyningen Frederikshavn, eller den el-leverandør du har valgt medmindre andet står anført i din lejekontrakt.

 
Aflæsning af varme
Ved indflytning sørger Vesterport for,  at der bliver aflæst varmemålere, gældende fra indflytningsdatoen.
 
Aflæsning af vand
Ved indflytning sørger Vesterport for, at der bliver aflæst vandmålere, gældende fra indflytningsdatoen. 

I afdeling 55 afregnes varme og vand direkte til Forsyningen Frederikshavn.

I afdeling 9 på Ankerpladsen afregnes varme direkte til Strandby Varmeværk.

Indflytningssyn

Når du flytter ind i Vesterport, foretager vi et indflytningssyn ca. 14 dage efter din overtagelse af boligen.
 
Ved underskrivning af lejekontrakt aftales indflytningssyn og du får udleveret fejl- og mangelliste.

Til selve synet gennemgår du lejemålet sammen med vores inspektør eller vicevært og udfylder samtidigt en indflytningsrapport.
 
Der vurderes hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem, når du flytter. Udfyld fejl og mangelliste her.

De væsentlige fejl og mangler bliver selvfølgelig udbedret hurtigst muligt.
 
Indflytningsrapporten bliver noteret på Ipad, og efter synet vil du modtage kopi på mail, hvis du har oplyst din mailadresse. Har du ikke en mail, vil du få tilsendt kopi af indflytningsrapporten

Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået, før du overtog boligen.
 

Indskudslån

Når du flytter i almen bolig, skal du betale et indskud.

Har du svært ved at betale indskuddet, har du mulighed for at søge om lån til indskud gennem kommunen. Ansøgningen sker elektronisk på borger.dk - ellers kontakt borgerservice i Frederikshavn Kommune.

Inden udlevering af nøgler skal indskuddet være betalt eller et underskrevet gældsbrev være afleveret til vesterport. 

Nøgleudlevering

Du får nøglerne til din bolig på indflytningsdatoen kl. 12. Hvis indflytningsdatoen er weekend eller helligdag, får du nøglen først kommende hverdag.

Nøglerne udleveres af din vicevært. Viceværten vil også vise dig dit depotrum, fællesvaskeri mv.

Når du flytter ind, får du udleveret 3 nøgler til boligen. Har brug for flere, kan de bestilles hos din vicevært.

Du skal passe godt på dine nøgler, da du har fået udleveret alle nøgler til boligen. 

I mange tilfælde, vil det være en god idé, at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.

Ved alle fraflytninger udskiftes cylinder og nøgler til boligen.

Når du flytter fra din bolig

Når du siger din bolig op, er der flere ting du skal være opmærksom på.

Vi har samlet de vigtigste ting her.

Du kan også læse mere om fraflytning i pjecen fra Boligselskabernes Landsforening ”Ind- og fraflytning

Blanketter

 

  • 24,06 KB
    Opsigelsesblanket.pdf
  • 515,51 KB
    Vedjledning om opsigelse samt opsigelsesblanket.pdf

B-ordning

  • 57,37 KB
    Udbetalingsbilag med nemkonto.pdf

Nyttige links

Borger.dk Her er der mulighed for flyttemeddelse og boligstøtte søgning samt søge om indskudslån.

Frederikshavn Forsyning Affald, el mv.

Betalingsservice læs om hvordan du tilmelder, downloader app osv.

 

Cookies

Cookie Politik

1. Generelt om cookies

1.1

Boligforeningen Vesterport anvender cookies på sin hjemmeside i overensstemmelse med denne cookiepolitik. Vi informerer om hvilke cookies der sættes på dit it-udstyr, fordi det følger af cookiebekendtgørelsen, at danske hjemmesider er forpligtet hertil.

 

1.2

En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller anden skadelig programmel. Der findes både førsteparts- og tredjepartscookies. Boligforeningen Vesterport benytter begge.

 

1.3

Boligforeningen Vesterport sætter som førstepartscookie følgende: 

 

1.3.1

Sessioncookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du lukker din internetbrowser. Formålet med sessionscookies er at huske dine præferencer samt registrere, hvornår du forlader hjemmesiden.

 

1.3.2

Persistente cookies. Persistente cookies forbliver i din internetbrowsers undermapper indtil du sletter dem manuelt, eller din internetbrowser sletter dem baseret på varigheden i cookiefilen. Varigheden er typisk på mellem 30 sekunder og 2 år, og for Boligforeningen Vesterport typisk i optil 30 dage. Formålet med persistente cookies er at kunne adskille de besøgende fra hinanden og fastlægge om den besøgende er en unik besøgende i det system, som anvendes til webstatistik. Derudover er formålet at indsamle statistik om, hvornår den besøgende har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om hvorfra den besøgende kommer fra og går videre til. 

 

1.4

Google Analytics har adgang til sessionscookies og persistente cookies, som sættes af Boligforeningen Vesterport.

 

1.5

Boligforeningen Vesterport sætter som tredjepartscookie følgende:

1.5.1

Facebook-pixels: Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som Boligforeningen Vesterport anvender til at måle effektiviteten af vores annoncering på Facebook ved at analysere de handlinger, som du foretager dig på vores hjemmeside. Med Facebook-Pixel indsamler Boligforeningen Vesterport således data om din færden på vores hjemmeside med henblik på direkte markedsføring på Facebook. Du kan læse mere om Facebook pixels her.

 

1.5.2

Google Analytics cookies: Google analytics hjælper webstedsejere med at måle, hvordan den besøgende interagerer med indhold på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvilke cookies Google analytics sætter samt udløbstiden herpå her.

 

1.6

Boligforeningen Vesterport indsamler personoplysninger i cookies, herunder din IP-adresse og internetadfærd. Boligforeningen Vesterport henviser til vores persondatapolitik omkring indsamling og behandling af personoplysninger, som du kan finde her.

 

1.7

Såfremt der linkes videre fra Boligforeningen Vesterport til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Boligforeningen Vesterport opfordrer dig til at orientere dig om tredjepartens cookiepolitik.

 

 

2. Hvordan sletter du cookies?

2.1

Du kan slette cookies, såfremt du ikke længere vil lagre dem på din computer, tablet eller anden tilsvarende enhed. Dette kan du gøre ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[DELETE]. Såfremt dette ikke virker, kan du klikke på nedenstående alt afhængig af hvilken browser du anvender:

§Google Chrome

§Opera

§Safari

§Internet Explorer

§Mozilla Firefox

§Flash cookies

§Apple devices

§Windows phone

§Android devices  

 

3. Ejeroplysninger

Boligforeningen Vesterport

CVR-nr. 61846611

Abildgårdsvej 35

9900 Frederikshavn

 

3.1

Har du spørgsmål vedrørende vores brug af cookies, bedes du rette henvendelse på info@vesterport.dk